Vi erbjuder...


Med lång erfarenhet inom rekrytering vet vi att de bästa rekryteringarna görs när man känner kundens verksamhet. Den insikten är grunden till vår verksamhet oavsett om det är för att rekrytera nya medarbetare, strukturera interna processer eller utveckla strategier för medarbetarutveckling.

Företag byggs av människor och därför spelar medarbetarens motivation och prestation en stor roll i att skapa ett välmående företag. Matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare är därmed avgörande för långsiktiga anställningar och bästa resultat. När det kommer till att hitta rätt personer vet vi att rätt inställning, vilja och engagemang väger tyngre än enbart talang och att människor med rätt inställning skapar tillväxt!

Vårt mål är att hitta rätt person till rätt plats för att skapa förutsättningarna för trivsamma och effektiva organisationer. Vi är med er i hela rekryteringsprocessen och säkerställer god kvalité från start till mål.

Rekrytering

Vår rekryteringsprocess kan vara...  men vi anpassar oss!

  • Behovsanalys & kravprofil
  • Framtagande av annons
  • Search & Headhunting
  • Första urval
  • Telefonintervjuer
  • Djupintervjuer 
  • Personlighetstest & Begåvningstest
  • Andra urval
  • Referenstagning
  • Utvärdering och uppföljning

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer!