Liten personalbyrå – stort engagemang

Välkommen till oss! 

Vi har en genuin passion för att skapa trivsamma arbetsplatser och matcha rätt person med rätt arbete. Vi arbetar tätt med våra kunder som Rekryterings- och HR- partner för önskat behov. Genom att lära känna våra kunders verksamhet, tillväxtmål och medarbetare kan vi stötta våra kunder och uppfylla deras behov.  

BraPersonal Sverige AB är en rekryteringsbyrå som har funnits i Halland sedan 1999. Under åren har vi utvecklats enormt och har skapat oss en tydlig profil och stor kompetens inom vårt område. Vi är experter på att rekrytera medarbetare till kraft, värme och energi men kan såklart även rekrytera andra tjänster.

När ett företag växer eller när det uppstår en vakans är det oftast läge att anställa för att säkerställa att organisationen besitter rätt kompetens. BraPersonal har genom åren hjälpt många företag med deras rekryteringar. Vi har arbetat fram en rekryteringsprocess, från önskat behov av kunden till färdig anställning.


Viktiga parametrar för oss!

Kompetens

Vi har lång erfarenhet inom branschen och har genom åren skapat oss en god bas och med hög kompetens. Detta är något som krävs för att hitta rätt person till rätt plats. 

Relationsorienterad

Samarbete är en byggsten för vår organisation och något som vi värderar högt. Vi arbetar för att ha ett gott samarbete och bemötande med våra kunder men även de kandidater vi möter varje dag. 

Kvalitet

Kvalitet är något som vi ständigt arbetar med för att utvecklas och bli bäst inom vår bransch.  Detta är någon som kommer att gagna vår organisation idag och i framtiden.

HAR NI FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR, TVEKA INTE PÅ ATT HÖRA AV ER!